1

به پروژه زاگرس فکر می کنید؟ هشت دلیلی که چرا زمان توقف فرا رسیده است!

News Discuss 
اما مهمترین نکته در این میان انتخاب پروژه مناسب و معتبر برای سرمایه گذاری می باشد. این پروژه گودبرداری را آغاز کرده است و در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد و معماری پروژه زاگرس به وسیله جناب مهندس فرزاد دلیری انجام می شود. سازه برج زاگرس بصورت https://adsbookmark.com/story13940797/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story